Samfunnsansvar/Miljø

Hos Christiania Sport er vi vårt samfunnsansvar bevisst gjennom sterkt fokus på miljø i utvidet forstand. Dette kommer til uttrykk i hele vår verdikjede gjennom bruk av råvarer, valg av produsent, emballasje og til slutt; distribusjon til våre kunder.

Gjennom rådgivende salg vil vi være en pådriver overfor våre kunder i valget av riktige produkter.

Dette er en del av vårt bidrag til et bedre globalt miljø.

Vi gjør også interne tiltak. Vi jobber aktivt med holdningsskapende arbeid og gjør praktiske tiltak som: Produktopplæring, analyse av emballasje og avfallshåndtering. Hos oss sendes alltid varene direkte fra produsent til sluttbruker i original innpakning. Vi pakker ikke om varer med ny emballasje. På denne måten unngår vi unødig bruk av plast, tape og kartonger.

I tillegg er vi svært opptatt av etiske retningslinjer og arbeidstakerrettigheter hos våre samarbeids­partnere. Vi søker gode løsninger, produkter og underleverandører, med så høy etikk og så lav miljøbelastning som mulig.

Christiania Sport er medlem av Etisk Handel Norge. Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Miljømerkede produkter

Fairtrade logo

Fairtrade

Gots logo

Gots

Svanen logo

Svanen

Oeko-Tex logo

OEKo-tex

Fairtrade

Vi er stolte over vår portefølje av Fairtrade-produkter.Ved omsetning av disse er du og jeg med på å gi noe tilbake til de som trenger det mest. Det stilles krav til tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljø. Det stilles også krav til høyere råvarebetaling noe som i sin tur sikrer råvareproduserende bønder, og arbeidere, sin rettferdige andel av verdien de skaper.

Produksjon og handel etter Fairtrade-standard bidrar til mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i utviklingsland. Fairtrade legger til rette for en tettere kontakt mellom alle aktører i verdikjeden.

Les mer på www.info.fairtrade.no

Fairtrade logo
Gots logo

GOTS

Økologisk produksjon bygger på et system der jordbruk opprettholder og fyller jordas fruktbarhet uten bruk av giftige stoffer. Misjonen er å gjøre vedvarende sprøytemidler og kunstgjødsel overflødig. Altså et bærekraftig landbruk i samarbeid med alle relevante interessenter.

Det jobbes for at økologiske tekstiler skal bli en betydelig del av den totale produksjon. Og gjennom dette forbedre folks liv og miljø. Derfor fremmes Global Organic Textile Standard (GOTS) gjennom utvikling, implementering, verifikasjon og vern. GOTS stiller krav gjennom hele forsyningskjeden for både økologi og arbeidsvilkår i tekstil og klesproduksjon ved hjelp av organisk produserte råvarer.

Les mer på www.global-standard.org

Svanen

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket som drives statlig. Svanemerket skal gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere miljøskader, og å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet. Svanemerket stiller krav ut ifra et livssyklusperspektiv. Her blir altså hele produksjonsprosessen vurdert. Behandles arbeiderne bra? Brukes skadelige kjemikaler? Sløsing av energi? Er sluttproduktet trygt i bruk? Levetid? Gjenbruk? Gjenvinning? osv.

Les mer på www.svanemerket.no

Svanen logo
Oeko-Tex logo

OEKO-tex

Internasjonal merking av tekstiler. Oeko-Tex har laboratorier over hele verden som sørger for like testmetoder og standarder. Kravene oppdateres i takt med forskning og utvikling på området. Laboratoriene tester om det er helsefarlige kjemikalier, forbudte stoffer og annet som kan være helseskadelig i produktene. Testing av skadelige stoffer inkluderer: illegale stoffer, rettslig regulerte stoffer, kjente skadelige kjemikalier

Les mer på www.oeko-tex.com

Hvordan kan Christiania Sport bidra?

Gjennom riktige holdninger, opplæring og informasjon kan vi som distributør og produsent faktisk gjøre ganske mye. Vi har vår forankring i sportsbransjen. Her har helse, bærekraft og miljø vært fokusområde i mange år. Vi har siden 80-tallet dekket våre kunders primære behov gjennom leveranser av klær og utstyr til bruk i friluft. Vårt utstyr er brukt på utallige ekspedisjoner under ekstreme forhold og av ekstreme utøvere. I dette markedet nytter det ikke å ta shortcut`s ihht miljø.

I dag jobber vi B2B og har utvidet sortimentet til også å gjelde salgsfremmende produkter som give-aways, messeutstyr, arbeidsklær, gaver og liknende. Med slike produkter følger ansvar. Ansvar for veiledning og ansvar for bærekraftige leveranser. Den viktigste driver i denne bransjen har i mange år vært pris. Billige produkter som produseres i fjerne strøk av barnearbeidere som ubeskyttet er utsatt for kjemikaler ol har vi kunnet lese om i media.
Dette ønsker vi ikke å være en del av.

Dette derimot, vil vi bidra til:

Bærekraft og kommersiell drift. Er det mulig?

Ja, selvfølgelig!

Beslutningstakerne hos våre kommersielle kunder er ofte bedriftseiere, markedsavdeling eller HR. Vi møter ressurssterke mennesker hvis overordnet agenda er å «produsere» størst mulig lønnsomhet for selskapet de jobber i. Vi er ikke naive, vi jobber også med en økonomisk målsetning. Men det lar seg kombinere! Faktum er at det må la seg kombinere, fordi:

Vi vet, at dine kunder og forretningspartnere forventer at du som leverandør av varer eller tjenester, tar ansvar. Om du ikke bryr deg, vil dine kunder ekskludere deg. Så enkelt.

Christiania Sport sier; «Kjøp heller èn bærekraftig jakke til de ansatte èn gang i året, i stede for 3-4 billig-jakker som samlet koster det samme». Dette er ikke bare miljømessig nødvendig for å skåne planeten vår, det er også økonomisk lønnsomt.

Vi vet verdien av å kjøpe kvalitet. Derfor har vi avtale med de beste merkevareleverandører i klassen innen alle produktgrupper.  

90 % av alle materialer som brukes, blir til avfall i løpet av seks måneder etter salget, og det meste ender opp på fyllingen. Dette har vi som bakteppe når vi anbefaler produkter.

Forurensningen er ute av kontroll og havene fylles av plast. Derfor foreslår vi resirkulert eller bambus-baserte produkter med lang levetid.  

Vi tror at hvis bedriftene ønsker å overleve i framtiden, må de vise sosialt ansvar.
Produksjon av bærekraftige produkter vil være vårt ledd i denne strategien.»

Vi tenker; Supert! Dette vil skape en hel verden av muligheter hvis vi endrer oss til å bli det mest bærekraftige selskapet i bransjen.

Vil det bli enkelt? På ingen måte. Vil noen av våre produktforslag være noen kroner dyrere? Sannsynligvis. Vil vi oppleve tilbakeslag? Ganske sikkert. Vil det bli lønnsomt? Kanskje ikke på kort sikt, men garantert på lang sikt.